Skupštine - Izvanredna skupština 2013.


Novi sastav Predsjedništva i Nadzornog odbora

Na slici s lijeva:  Milan Tomičić pravnik, prof. Biserka Budigam, Nada Ročić, prof. Stjepan Horvatić, Branka Juković, Ivan Ročić, i Alberta Kirin

SUH Podružnica „Podsljeme“
Bidrovec, 15.06.2013.

Z A P I S N I K
sa Izvanredne skupštine Podružnice „Podsljeme“,

održane dana 15.06.2013. godine u prostorijama Društvenog doma Bidrovec sa početkom u 18:15 sati.
Skupština je trajala do19:10 sati

Prisutno: 46 članova
Odsutno: 33 članova
Gosti:   prof. Biserka Budigam, Milan Tomičić pravnik

Predsjednica Povjereništva za grad Zagreb, sazivačica Izvanredne skupštine, prof. Biserka Budigam pozdravlja prisutne, iznosi razloge za sazivanja Izvanredne skupštine, moli prisutne za mir i toleranciju kako ne bi došlo do nepotrebne svađe i eskalacije sukoba među suprotnim stranama.

Prof. Budigam poziva članove radnog predsjedništva (Stjepan Horvatić, Nada Ročić Simbuk, i Branka Jurković)  da zauzmu mjesta za radnim stolom.

Predsjednik radnog predsjedništva prof. Stjepan Horvatić pročitao je dnevni red i predložio radna tijela: Zapisničara, Ovjeritelje zapisnika (2 člana), Verifikacijsku komisiju (3 člana), Kandidacijsku komisiju (3 člana), i Izbornu komisiju (3 člana). Sva predložena radna tijela izglasana su jednoglasno javnim glasanjem.

Verifikacijska komisija obavijestila je skupštinare da je broj prisutnih članova dovoljan za regularnost skupštine. Prisutno je više od 50% članova (46 od ukupno 79).

Predsjednik radnog predsjedništva iznosi prijedlog kandidacijske komisije da Ivan Ročić i u narednom razdoblju obnaša dužnost predsjednika podružnice. Na upit ima li novih prijedloga za Predsjednika Podružnice nije bilo protukandidata. Rezultat javnog glasanja bio je: 43 glasa za Ivana Ročića uz 3 suzdržana glasa.

Za predsjednika Podružnice ponovo je izabran
Ivan Ročić

Za Predsjedništvo Podružnice, Kandidacijska komisija predložila je listu u sastavu: prof. Stjepan Horvatić, Nada Ročić Simbuk, Petar Vlainić i Vlasta Lelić.  Nije bilo prijedloga za dodatne liste pa se prišlo javnom glasanju. Prijedlog Kandidacijske komisije je jednoglasno prihvaćen.

U Predsjedništvo Podružnice izabrani su:
Prof. Stjepan Horvatić,
Nada Ročić Simbuk,
Petar Vlainić i
Vlasta Lelić

Za Nadzorni odbor (3 člana) Kandidacijska komisija predložila je listu u sastavu: Kata Cik, Branka Jurković i Božica Hlubuček S obzirom da nije bilo prijedloga za dodatnim listama prišlo se javnom glasanju. Prijedlog Kandidacijske komisije je jednoglasno prihvaćen.

U Nadzorni odbor izabrane su:
Kata Cik,
Branka Jurković i
Božica Hlubuček

Na kraju sjednice predsjednik podružnice zahvalio se, u ime svih, na ponovnom odabiru i izrazio nadu u boljitak i napredak Podružnice.

Nakon kratke rasprave Sjednica je zaključena.

Zapisničar:      
Alberta Kirin                                                     Ovjeritelji zapisnika:
                                                                       1/ Sanja Vlainić
                                                                       2/ Nada Šimunić

Fotografije:

prof.Stjepan Horvatić, Branka Jurković, Ivan Ročić i Alberta Kirin

Prizor sa Skupštine

Na slici Društveni dom u Bidrovcu prije početka skupštine. 
Cvjetni aranžmani su donacija cvjećarnice Amalija Markuševec, vl. Željka Cik