Sjednice - 1. sjednica povjereništva SUH_a za grad Zagreb


Piše Ivan Ročić /03.09.2012./


Točno u 10 sati sjednicu je otvorila Povjerenica za grad Zagreb prof. Biserka Budigam i konstatirala da sjednici prisustvuje 19 predsjednika podružnica što je više nego dovoljno za donošenje pravovaljanih odluka.

Pod točkom 1. dnevnog reda predstavljeni su novi predsjednici podružnica a gospodin Milan Tomičić, pravnik u Sindikatu izabran je za zamjenika povjerenice

Pod točkom 2. pristupilo se tajnom glasovanju za imenovanju trojice kandidata za Glavni odbor SUH_a. Od pet predloženih kandidata izabrani su Nevenka Vrbanić, Hrvoje Dusper i Nataša Brckan.

Pod točkom 3. predloženi su članovi za razne odbore. Među ostalima, predsjednik naše podružnice Ivan Ročić imenovan je u Odbor za informatiku i informiranje.

Pod točkom 4. informirani smo o financijskoj situaciji i realizacijom programa do kraja kalendarske godine.
Naglasak je stavljen na programe za obilježavanja 20. obljetnice SUH_a koji će se održati tokom mjeseca listopada i na tiskanje Zbornika u nakladi od 500 primjeraka.

Pod točkom 5. Pitanja i prijedlozi kao i pod točkom 5. Razno razvila se opširna diskusija kako poboljšati i unaprijediti rad Sindikata. Naročite pohvale od strane povjerenstva za grad Zagreb, dobila je naša podružnica Podsljeme, koja se uspjela za nepunih mjesec dana, iz jedne potpuno zamrle podružnice transformirati u respektabilnu i hvale vrijednu podružnicu.

Fotografije: 1. sjednica povjereništva SUH_a za grad Zagreb, 03.09.2012.

Točno u 10:05 svi pozvani su na okupu, sjednica može započeti


Zapisničarka Nada /lijevo/ i predsjednica Biserka Budigam /desno/ u radnom elementu


U gornjem lijevom uglu: Naši Podsljemenski susjedi iz Podružnice Miroševec predsjednik Krešimir Šušković i iz Podružnice Granešinski Novaki predsjednica Barica Čuček


Snage Podsljemena u jakom sastavu, pored predsjednika Ročića /nije na slici/ tu su tajnica Ivka Ježić /treća s lijeva/ i blagajnik Franjo Ježić /četvrti s lijeva/