Božićni sajam u OŠ „Dobriša Cesarić“ na Borongaju

Kolegica Adela Špoljarec (SUH Podsljeme) među donatorima
BOŽIĆNI SAJAM  U OŠ „DOBRIŠA CESARIĆ“ NA BORONGAJU
Piše Ivan Ročić, fotografije Mirjana Novačić

U petak, 16. prosinca 2016. u prostoru Osnovne škole „Dobriša Cesarić“ na Borongaju održan je Božićni sajam. Namjena Sajma je bila da se od prodaje ručnih radova učenika i sponzora prikupe novčana sredstva za maturalac, za djecu koja si ne bi mogla priuštiti putovanje.

Izložbeno prodajni prostor Sindikata umirovljenika Hrvatske bio je bogat i raznolik te je  privukao znatnu pažnju roditelja i djece. Idejna začetnica pridruživanju SUH_a ovoj humanitarnoj akciji bila je predsjednica SUH _a  Peščenica, Mirjana Novačić.

Mirjana Novačić je okupila brojnu ekipu donatora: Maticu i Sindikat umirovljenika Peščenica, korisnice gerontoloških vježbi „Bruno Bušić“, kolegicu Adelu Špoljarec iz SUH podružnice Podsljeme,  kao i kolegice Jasminku Vujčić, Maricu Šestić, Anu Legvart i Nelu Skeledžiju. Tako je samo na ovom izložbenom prostoru prikupljeno od prodaje suvenira 1433,00 kune što je u cijelosti predano na raspolaganje ravnateljstvu škole.


„Presretna sam i ponosna na naše brojne humanitarne akcije koje su sve do sada bile više nego uspješne“ rekla je Mirjana Novačić.

Fotofrafije