lzvještajno-izborna skupština 2016

SUH Podružnica Podsljeme - Zagreb
Bidrovec, 21.05.2016.
Podružnice Podsljeme održana je lzvještajno-izbornu skupštinu 21.05.2016. prostoru  Društvenog doma Bidrovec. Skupštinu je otvorio predsjednika Podružnice Ivan Ročić, pozdravio je nazočne i zahvalio gostima i članovima  na odazivu.  
Predsjednik radnog predsjedništva  predložio je slijedeći    
DNEVNI RED
1. lzbor radnih tijela Skupštine
a) Radno predsjedništvo — 3 člana
b) Verifikacijska komisija — 3 člana
c) Kandidacijska komisija — 3 člana
d) Zapisničar — 1 član
e) Ovjerovitelj zapisnika — 1 osoba
2. Obraćenje predsjednice Povjereništva za grad Zagreb, (prof. Biserka Budigam)
3. lzvještaj Verifikacijske komisije
4. lzvještaj o radu Podružnice u četverogodišnjem razdoblju od 2012.-2016.
5. Program rada za naredno razdoblje
6. Financijsko izvješće
7. lzvješće Nadzornog odbora
8. Rasprave o izvješćima
9. Prihvaćanje izvještaja (Izvještaja o radu i programu, Financ. Izvještaja i izvještaja Nadzornog odbora)
10. Davanje razrješnice dosadašnjem Predsjedniku, Predsjedništvu i Nadzornom odboru
11. Prijedlog Kandidacijske komisije za izbor: Predsjednika, Predsjedništva i Nadzornog odbora
12. Prijedlog Kandidacijske komisije za izbor predstavnika Podružnice za 15. izbornu skupštinu SUH-a
13. Riječ gostiju
14. Završna riječ novoizabranog predsjednika i podjela Zahvalnica i Pohvalnica
15. Domjenak
16. Nastavak druženja uz pjesmu i ples

Nakon usvajanja dnevnog reda prešlo se na:
ad1. lzbor radnih tijela Skupštine
a) Radno predsjedništvo od 3 člana: prof. Stjepan Horvatić, Višnja Štrkalj i Petar Vlainić
b) Verifikacijska komisija od 3 člana: Nada Ročić, Vlasta Lelić i Alberta Kirin
c) Kandidacijska komisija od 3 člana: Boris Šantek, Adela Špoljarec i Stjepan Patalen
d)  Zapisničarka Alberta Kirin
e) Ovjerovitelj zapisnika Boris Šantek
ad 2. – Govor predsjednice Povjereništva SUH-a Zagreb, profesorice Biserke Budigam o aktualnom stanju u umirovljeničkoj populaciji bio je prihvaćen s odobravanjem i ispraćen pljeskom.
ad 3. - Verifikacijska komisija podnijela je izvješće o broju nazočnih članova na Skupštini kojih je  bilo 50  od ukupno 70  što je činilo natpolovičnu većinu, pa je Skupština mogla donositi pravovaljane odluke.
ad 4 - lzvještaj o radu i djelovanju Podružnice između dvije zadnje Izborne skupštine, 2012. - 2016.g. kao i ad 5. Program rada i aktivnosti Podružnice za naredno podnio ja predsjednik Podružnice Ivan Ročić.
ad 6.  Financijsko izvješće,  ad 7.  lzvještaj Nadzornog odbora, ad 8. Rasprava o izvješćima, ad 9.  prihvaćeni su jednoglasnom odlukom svih prisutnih članova.
ad 10. 
Davanjem razrješenja dosadašnjem Predsjedniku, Predsjedništvu i Nadzornom odboru, ad 11.  na prijedlog Kandidacijske komisije za izbor tijela upravljanja Podružnice jednoglasnom odlukom izabrani su ponovno:
- za Predsjednika podružnice  Ivan Ročić
- u Predsjedništvo podružnice prof. Stjepan Horvatić, Višnja Štrkalj i Petar Vlainić
- u Nadzorni odbor Podružnice: Kršić Darinka, Cik Katica i Hlobuček Božica.
ad 12. Za predstavnika Podružnice za 15. izbornu skupštinu SUH-a, izabran je ivan Ročić, zamjenik Stjepan Horvatić
ad 13. Podršku radu Podružnice i smjernice za daljni rad iznijeli su: predsjednica Povjereništva SUH-a Zagreba Bisrka Budigam, predsjednik Mjesnog odbora Markuševec Ivica Punjek, vijećnik Gradske četvrti Željko Hrastinski, predsjednik Podružnice Studentski grad Stevo Živčić, predsjednik Podružnice Miroševec Ivica Mickovski i drugi.
ad 14.  Ponovno izabrani predsjednika Podružnice Podsljeme Ivan Ročić zahvalio se na ukazanom povjerenju i potom podijelio zahvalnice i priznanja: sponzorima, susjednom Podružnicama, Središnjici  i Povjereništvu SUH-a.

Nakon podjele priznanja slijedio je ad 15. vrlo bogati domjenak i  ad 16. nastavak druženja uz pjesmu i ples do kasno u noć.

Fotografije: