Skupštine - Skupština Podsljeme 2014.


Z a p i s n i k
sa Skupštine SUH-a podružnice Podsljeme održane dana 29.03.2014. godine u prostorijama Društvenog doma Bidrovec, Bidrovečka cesta30,  sa početkom u 19,00 sati.

Dnevni red skupštine:
1. Otvaranje godišnje skupštine - pozdravna riječ predsjednika
2. Izbor radnog predsjedništva, zapisničara i ovjeritelja zapisnika
3. Izvještaj o radu podružnice u protekloj 2013. godini 
4. Financijski izvještaj za 2013. godinu 
5. Program i plan rada za 2014. godinu  
6. Razrješenja i imenovanja
7. Razno primjedbe i prijedlozi
8. Riječ gostiju
9.  Domjenak
10. Nastavak druženja uz pjesmu i ples

ad 1.   Otvaranje godišnje skupštine - uvodna riječ predsjednika
Predsjednik podružnice Ivan Ročić pozdravio je delegate, goste i sponzore te za predsjednika radnog predsjedništva predložio profesora Stjepana Horvatića što je jednoglasno prihvaćeno.

ad 2.  Izbor radnog predsjedništva, zapisničara i ovjeritelja zapisnika
Nakon pozdravne riječi predsjednika radnog predsjedništva Stjepana Horvatića jednoglasno su izabrani
-  Radno predsjedništvo: Hlubuček Božica i Jurković Brankica
- Zapisničarka Alberta Kirin
- Ovjeritelji zapisnika Vlainić Sanja i Slunjski Anita
- Verifikacijska komisija: Dijana Budek  i Petar Vlainić

ad 3.    Izvještaj o radu podružnice u protekloj 2013. Godini   /podnositelj Ivan Ročić/
Podružnica SUH Podsljeme je u 2013. godini  bila vrlo aktivna. To se naročito iskazuje u porastu broja članova s uplaćenom članarinom: kolovoz 2012. – 3 člana, prosinac 2012.- 29 članova, prosinac 2013. – 80 članova.

Pored redovne godišnje skupštine održane 09.03.2013. bila je održana 15.06.2013.  i Izvanredna skupština kojoj su pored  47 članova podružnice bili nazočni i predsjednica povjereništva prof. Biserka Budigam i pravnik Milan Tomičić. Na Izvanrednoj skupštini bilo je izabrano je novo Predsjedništvo podružnice Podsljeme u sastavu – novi/stari predsjednik Ivan Ročić, članovi:  prof. Stjepan Horvatić, Nada Ročić Simbuk, Petar Vlainić i Vlasta Lelić.

Tokom 2013. godine podružnica Podsljeme upriličila je brojna događanja:
- proslave prigodnih blagdana (Martinje, Sv. Nikola, Adventska jelka, Valentinovo, Doček Nove  …),
- kulturno zabavna druženja  uz gostovanja dramskih družina: KUD Dubrava iz Studentskog grada  pod vodstvom Levak Blaženke, Dramske družine „Veseli pajdaši“ iz Granešinskih Novaka pod vodstvom Barice Čuček

- Naročito su među mještanima dobro prihvaćene plesne zabave koje se održavaju svake treće subote u mjesecu na kojima se uz glazbu u živo nudi besplatno piće dobrodošlice, kolači, sendviči …

- Organizirali smo izlete na more u Malinsku i Selce te izlete u toplice Jezerčica i Martin na Muri u suradnji sa susjednim podružnicama Miroševec i Granešinski Novaki

- Članovi podružnice Podsljeme bili su aktivni  i u prosvjedima kao i na simpozijima koje su organizirali Savez Samostalnih Sindikata i središnjica Sindikata umirovljenika Hrvatske.

- Sudjelovali smo i na simpozijima i konferencijama kao i na prosvjedima u organizaciji SUH-a i SSSH: na Prvomajskom prosvjedu,  Prosvjedu na Markovom trgu, prosvjeu Akcija solidarnosti na Jelačićevom trgu …

Predsjednik podružnice Ivan Ročić redovito prisustvuje sjednicama Gradskog povjereništva za grad Zagreb kao i na odborima Središnjice Saveza sindikata Hrvatske:  Odbor za kulturu sport i rekreaciju (tajnik) i na  Odboru za stegovne postupke (član).

- Podružnica Podsljeme je jedna od rijetkih podružnica koja ima vlastite internetske stranice, koje se redovito ažuriraju na adresi  www.suhpodsljeme.blogspot.com

- profesor Stjepan Horvatić izradio je likovno rješenje grba župe Sv. Šimuna i Jude Tadeja u Markuševcu. Grb je prihvaćen na Župnom pastoralnom vijeću 7.3.2013.

Izvještaj o radu podružnice u protekloj 2013. godini jednoglasno je prihvaćen.

ad 4.  Financijski izvještaj za 2013. godinu 
Financijski izvještaj za 2013. godinu detaljno je predstavljen članovima Nadzornog odbora na sjednici odbora koja je održana tjedan dana prije Skupštine. Poslovanje podružnice bilo je pozitivno te su Nadzorni odbor i članovi Skupštine jednoglasno prihvatili izvještaj.

ad 5.  Program i plan rada za 2014. godinu  
Važne zadaće u ovoj godini bit će:
-  Obnova članstva i prijem novih članova. 
- Provođenje zadataka i inicijativa iniciranih iz Povjereništva za grad Zagreb i Središnjice SUH-a
- Suradnja sa susjednim Podružnicama umirovljenika Granešinski Novaki, Miroševec i Studenski grad kao i ostalim zainteresiranim podružnicama i udrugama SUH-a.

PLAN RADA KROZ AKTIVNOSTI:
1. SPORTSKE AKTIVNOSTI
- Organizirati i  sprovoditi  natjecanja u pikadu, kuglani, streljaštvu i šahu.
- Učestvovati na Sportskim igrama, zabavno-kulturnim događajima i prosvjedima u režiji SUH-a

2.KULTURNE AKTIVNOSTI
- Organizirati radionice ručnih radova
- Organizirati posjete izložbama, kazalištima i muzejima
-  Prirediti izložbu slikarskih i ručnih radova
-  Pozivati u goste dramske, pjevačke i folklorne sekcije umirovljenika 
- Pribaviti besplatne ulaznice za  posjete kulturno - zabavnim sadržajima (kino, kazalište …)

3.HUMANITARNE AKTIVNOSTI
-  Posjet starijim i bolesnim članovima uz prigodne poklone
-  Organizirati stručna predavanja socijalno, pravnog i zdravstvenog odgoja

4.DRUŠTVENE I ZABAVNE AKTIVNOSTI
- Organizirati plesne večeri svake treće subote u mjesecu
- Organizirati izlete samostalno i susjednim  podružnicama
-  Uključiti se u proslave Prvog maja,Nove godine,Valentinova, Martinja, Dana žena
- Uključiti se u proslave lokalnih manifestacija:  Dana općine,  Crkvenih i drugih proslava

ad 6.    Razrješenja i imenovanja
Razrješuje se na osobni zahtjev, zbog zdravstvenih razloga članica Predsjedništva tajnica Ročić Nada Simbuk, a novom tajnicom imenuje se Štrkalj Višnja.

ad 7.    Razno, primjedbe i prijedlozi
Zabavu u travnju sa 3. subote (Velika korizmena subota) pomaknuti na 2. subotu u mjesecu na subotu 12.04.2014.

ad 8.    Riječ gostiju
Delegate skupštine pozdravili su: predsjednik gradske četvrti Podsljeme Krešimir Kompesak, delegati u Vijeću gradske četvrti Drago Topolovec i Željko Hrastinski, predsjednik Mjesnog odbora Markuševec Leonardo Biloglav, delegat ispred Saveza sindikata Hrvatske gospodin Kuprešak,  delegat SUH-a podružnice Granešinski Novaki gospodin Stjepan ćuk, delegat SUH-a podružniceMiroševec Ivan Miloševski svi odreda pohvalili su rad podružnice Podsljeme.

ad 9.     Domjenak
Uz glazbu u živo, besplatno piće, gulaš i kolače koje su pripremile vrijedne domaćice: Nada Ročić, Alberta Kirin, Horvatić Ivka, Slunjski Anita, Slavica Vlainić, Vlasta Lelić i druge.

ad 10.   Nastavak druženja uz pjesmu i ples
Uz šale i muziku uživo plesalo se i pjevalo do duboko u noć

Zapisničarka Aberta Kirin                      Ovjeritelji: Anita Slunjski                       i  Sanja Vlainić 

Slike:

 Radno predsjedništvo: Hlubuček Božica, Štrkalj Višnja, Horvatić Stjepan, Ivan Ročić

 Sjednica u toku

 Prizor sa skupštine

Večera