Video


Treća dob 04.04.2016.

Treća dob 04.01.2016. - Sučeljavanje J. Petrović & M. Špika
Govornica 22.12.2015. - J PetrovićTreća dob 16.11.2016. Peticija
Treća dob 25.05.2015.
Treća dob 04.05.2015.
Zaustavimo zloupotrebu starijih osoba!


Sveti Nikola u Markuševečkoj Trnavi 2014.  


Sveti Nikola u Markuševečkoj Trnavi 2013.


 Martinje u Bidrovcu, krštenje mošta 2014.  


 Igrokaz: Ljubav na selu 2014.


Lovac Ivek - Zabava Bidrovec


Martinje Bidrovec 2013.


Martinje Bidrovec 2012.


Sveti Nikola u Markuševcu 2012.


Maškare u Miroševcu 2013.
.

Deklaracija SUH 1992